• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Bosanskoj Krupi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,

  - puna uposlenost uposlenika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih

    sposobnosti uposlenika,

  - efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,

  - lična odgovornost za obavljanje poslova,

  - praćanje i proučavanje sudske prakse,

  - primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare

    svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,

  - primjena principa javnosti u skladu sa zakonom

  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i 

    usavršavanja uposlenika


  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  1. Sudsko odjeljenje

      - krivično odjeljenje

      - građansko odjeljenje

      - prekršajno odjeljenje

      - izvršno odjeljenje

      2. Odjeljenje sudske uprave

       - odsjek sudske pisarnice

       - odsjek za administrativne i opšte poslove

       - odsjek za računovodstvene i pomoćne poslove

  3. Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

  4. Odjeljenje izvan sjedišta suda u Bužimu

                                                                                

  664 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1