Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

Online pristup sudskim predmetima

12.10.2010.

Od septembra 2010.godine, građani koji se vode kao stranke u predmetima pred Općinskim sudom u Bosanskoj Krupi, imaju mogućnost pristupa tim predmetima putem interneta.

U našem sudu je implementiran web servis „Pristup sudskim predmetima putem interneta“ koji omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima uvid u vlastiti predmet putem interneta, sa izuzetom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način isti mogu biti trenutno informisani o događajima i promjenama koje nastupe u procesuiranju predmeta.

Prilikom pokretanja sudskog postupka, službenici u pisarnici suda, na lični zahtjev stranke, izdaju  „Potvrdu o izdavanju koda“ na kojoj su upisani Broj sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK), koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku. Stranke koje već imaju pokrenut postupak pred ovim sudom, svoju potvrdu koja sadrži JKP mogu dobiti u pisarnci suda,  uz predočenje identifikacijskog dokumenta i BSP-a.

Nakon što su dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, stranke mogu ostvariti pregled podataka o predmetu po uspješno izvršenoj autentifikaciji na www.pravosudje.ba/predmeti .

Neophodne informacije o pristupu i pregledu podataka, građani mogu pročitati i u Uputstvu o korištenju web servisa koje se nalazi kao prateći dokument ove obavijesti ili na www.pravosudje.ba/predmeti/uputstvo, kao i dobiti u pisarnici ovog suda. Ukoliko imaju problema prilikom korištenja web servisa,   mogu se obratiti Timu za podršku putem elektronske pošte predmeti@pravosudje.ba

 

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh