Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

Općinski sud u Bosanskoj Krupi „dobio“ svoju Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje

12.10.2010.

Dana 29. septembra 2010.godine usvojena je Strategija za odnose sa javnošću u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi u kojoj je predstavljen način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između Općinskog suda u Bosanskoj Krupi i njegove ciljne javnosti. Glavni cilj odnosa sa javnošću jeste da se utiče na formiranje pozitivnog stava o  sudu.

Pomenutom Strategijom su razrađeni postupci i načini komunikacije zaposlenih u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi sa svim segmentima javnosti (stranke i mediji), a i u skladu sa istom za obavljanje poslova Službenika za informisanje i odnose sa javnošću imenovana je Pačariz Mirveta, diplomirani pravnik koja u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi obavlja poslove Sekretara suda.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Općinski sud u Bosanskoj Krupi „dobio“ svoju Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje