Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i Namještanici


Sekretar suda PAČARIZ MIRVETA – u statusu državnog službenika

 

1.     Odsjek sudske pisarnice

 

-        šef odsjeka MUŠIĆ INESKA – u statusu namještenika 

-        viši referent za unos dokumenata i prijem pošte OKANOVIĆ MERIMA – u statusu namještenika 

-        viši referent za upravljanje predmetima KOMIĆ DIANA – u statusu namještenika 

-        viši referent za upravljanje predmetima OSMANAGIĆ ALMA – u statusu namještenika 

-        viši referent za upravljanje predmetima KEKIĆ ENESA – u statusu namještenika 

-        viši referent za otpremu pošte – u statusu namještenika ___________________

 

2.     Odsjek za administrativne i opšte poslove

 

-        viši referent – sudski izvršilac BOBIĆ ESAD – u statusu namještenika

viši referent – sudski izvršilac BAJRIĆ RASIM – u statusu namještenika 

-        viši referent izvršenje prekršajnih sankcija ARNAUTOVIĆ LARISA – u statusu namještenika 

-        viši referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT-tehničar) DŽAFIĆ ALMIR – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf KURTOVIĆ RAZIJA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf VRANIĆ SADIJA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf ČAUŠEVIĆ ADILA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf REMETIĆ ŠEMSA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf HASIĆ RAMIZA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf HALKIĆ NEIRA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf BAPIĆ HATA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf JAŠARAGIĆ SEMIR – u statusu namještenika 

 

3.     Odsjek za računovodstvene i pomoćne poslove

 

-        šef odsjeka BEGIĆ ADIS- u statusu namještenika 

-        viši referent za računovodstveno materijalne poslove – blagajnik TOPČAGIĆ ARMINA - u  statusu namještenika

recepcionar-ekonom SIVIĆ IZUDIN – u statusu namještenika 

-        vozač-dostavljač DURIĆ SENAD – u statusu namještenika 

-        spremačica VELAGIĆ EMINA – u statusu namještenika

 

4.     Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove (ZK odjeljenje)

 

-        Šef odjeljenja PAŠALIĆ ADNAN – u statusu državnog službenika 

-        Viši stručni saradnik-zemljišnoknjižni referent EZIĆ SANJA – u statusu državnog službenika

Viši referent za administrativno-tehničke poslove BEŠIREVIĆ JASMIN – u statusu namještenika

 

  5.     Odjeljenje izvan sjedišta suda u Bužim (Odjeljenje Bužim)

 

-        Viši stručni saradnik-zemljišnoknjižni referent LJUBIJANKIĆ MERSUD – u statusu državnog službenika 

-        viši referent za unos dokumenata i prijem pošte ĆATIĆ LEJLA – u statusu namještenika 

-        viši referent daktilograf ĆATIĆ MUNIRA – u statusu namještenika

 

 Svakog od gore navedenih şlužbenika i namještenika možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh