Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i Namještanici

Službenici i Namještenici

Sekretar suda
Pačariz Mirveta
 
Šef odsjeka za računovodstvene i pomoćne poslove

 
Šef odsjeka sudske pisarnice
Mušić Ineska

Viši referent za unos dokumenata i prijem pošte
Okanović Merima

Viši referenti za upravljanje predmetima
Komić Diana
Osmanagić Alma

 
Viši referent za otpremu pošte
Lelić Arda
 
Viši referent izvršenja prekršajnih sankcija
Arnautović Larisa
 
Viši referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT)
Džafić Almir

Viši referenti - sudski izvršitelji
Bobić Esad
Bajrić RAsim
 
Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove-blagajnik
Begić Adis
 
Viši referenti - daktilografi
Kurtović Razija
Vranić Sadija
Čaušević Adila
Hasić Ramiza
Remetić Šemsa
Ćatić Munira 
Bapić Hata
Halkić Neira
Jašaragić Semir 
Recepcionar-ekonom
Sivić Izudin

Vozač-dostavljač
Durić Senad
 
Spremačica
Velagić Emina
 

Službenici  i  namještenici Zemljišnoknjižnog ureda

Šef odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove
Pašalić Adnan
 
Viši stručni saradnik-zemljišnoknjižni referent
Ljubijankić Mersud
Ezić Sanja

Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Beširević Jasmin
 

Svakog od gore navedenih şlužbenika i namještenika možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh