Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

 

   1 - 6 / 6  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Vodić za samozastupanje za MMSP u RS i MMSP u FBiH

Vodić za samozastupanje za MMSP u RS i MMSP u FBiH

Vodić za samozastupanje za MMSP u RS i MMSP u FBiH

23.04.2020.

Online pristup sudskim predmetima

Online pristup sudskim predmetima

Pristup sudskim predmetima ovog Suda putem interneta

12.10.2010.

Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika, namjestenika i zaposlenika

Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika, namjestenika i zaposlenika

Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika, namjestenika i zaposlenika

07.01.2016.

Općinski sud u Bosanskoj Krupi „dobio“ svoju Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje

Općinski sud u Bosanskoj Krupi „dobio“ svoju Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje

Općinski sud u Bosanskoj Krupi „dobio“ svoju Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje

12.10.2010.

Web stranica u Bosanskoj Krupi

Web stranica u Bosanskoj Krupi

Na našoj web stranici ćemo Vam obezbijediti sve relevantne informacije o radu suda, kao i druge korisne obavijesti o radu pravosuđa.

14.07.2009.

Sudske takse

Sudske takse

U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 3/97,6/98,4/03,8/05 i 22/07), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

30.06.2009.

   1 - 6 / 6  

Povratak na vrh